Visa

Đây là bài viết về khái niệm visa và các loại visa. Để tìm hiểu thông tin về thủ tục xin visa, xin mời đến bài viết Xin visa.

Các loại visa

Visa du lịch

Visa chuyển tiếp (Transit visa)

Visa công tác

Visa Schengen

Thời hạn visa