Nhung Khai Niem Can Biet Khi Di Du Lich

1. Quốc tịch

2. Công dân

3. Hộ chiếu
3.1 Hộ chiếu phổ thông
3.2 Hộ chiếu công vụ
3.3 Hộ chiếu ngoại giao
3.4 Hộ chiếu tạm
3.5 Hộ chiếu nhóm
3.6 Hộ chiếu gia đình
3.7 Dạng khác

  • Laissez-passer (Hộ chiếu cấp bởi các tổ chức quốc tế, đặc biệt Liên hiệp quốc)
  • Nansen passport (Hộ chiếu cho người nước ngoài)
  • Refugee Travel Document(Giấy tờ du lịch cho người tị nạn
  • Hộ chiếu nội bộ
  • Hộ chiếu ngụy trang, hộ chiếu ảo

4. Visa
4.1 Các loại visa
4.1.1 Visa du lịch
4.1.2 Visa chuyển tiếp (Transit visa)
4.1.3 Visa công tác
4.1.4 Visa Schengen
4.2 Thời hạn visa

5. Giấy thông hành

6. Dấu xuất nhập cảnh

7. Đại sứ quán
7.1 Quyền hạn và chức năng
7.2 Cơ cấu tổ chức

8. Cơ quan xuất nhập cảnh