Hướng dẫn sử dụng wiki

Tạo bài viết mới

Tại thời điểm này những bài cần viết đều đã có link, chỉ cần vào link đó, click Create page là có thể bắt đầu viết.

Sửa

Kéo xuống cuối trang, bạn có thể tìm thấy nút "Edit"

Table of Contents

Table of Contents liệt kê các tiêu đề chính trong bài viết. Để hiển thị Table of Contents phía bên tay phải, đặt
[ [ f > t o c ] ] (with no space)

ở đầu mỗi bài viết.

Tiêu đề mục

Tiêu đề mục sẽ bắt đầu bằng +. Mỗi tiêu đề con sẽ bắt đầu với nhiều hơn một +
Ví dụ:

flickr:5949554149

Chèn link